HomeHaftungArbeitsplan.KontaktMehr über unsDer Weg zu unsZur virtuellen Loge template1_14.gif (8511 Byte)
 

 

Verkorte geschiedenis van de Loge
 

 
 

De 9e december 1779, dus bijna 230 jaren gelden, wordt als oprichtings datum van onze loge beschouwd. Jammer is dat de constitutie brief van de Pruisische Grootloge “Royal York” uit die tijd, waartoe de loge toen behoorde, verloren is gegaan en ondanks vele naspeuringen niet meer gevonden kon worden. De datum van 9 december 1779 is gevonden in een oud notulen boek en op een Redenaars juweel. Op grond daarvan is voor ons die datum  die van de oprichting. Om voor ons nu niet meer terug te vinden reden werd de Pruisische Grootloge verlaten en werd aansluiting aan gevraagd bij de Nederlandsche Grootmacht. Die gaf de constitutiebrief gedateerd 22 augustus 1793 af die nu onze Tempel siert.

   
  Dit “uitstapje” of vlucht naar het buitenland heeft maar zes jaar geduurd. De Londonse eis dat een Loge niet mocht behoren tot een Grootloge buiten de staatsgrens werd door de Grootloge “Royal York” aangevoerd. Emmerich lag nu eenmaal binnen de Pruisische landsgrenzen. Dat de Loge in Emmerich (evenals een in ruste gegane Loge in het naburige Kleve) lukte om een Nederlandsche constitutie brief te krijgen mag men terug voeren op een mogelijke onbekendheid met het grens verloop in die tijd.
   
  Sinds toen bleef deze Loge „Pax Inimica Malis” (Vrede is de vijand van het Kwade) met toppen en dalen actief. Alleen was er in, en direct na,1935 een periode waarin niet gewerkt mocht worden.
   
  In de NAZI-tijd verging het deze Loge net als alle andere Loges in Duitsland. De Voorzittend Meester van toen moest de Loge lichten doven. Het Loge-gebouw werd eerst aan de NSDAP “verhuurd” en diende korte tijd als Hitlerjugend- huis tot de Stad het “kocht” en het als bouwvallig liet afbreken. Met de opbrengst van de verkoop moesten de gemaakte kosten vergoed worden.
   
  De slechts uit een klein aantal Broeders bestaande Loge had na de oorlog niet meteen weer contacten. Pas in 1969 kwamen drie Broeders uit de vooroorlogse tijd samen met negen Broeders van de Loge „Zur deutschen Burg" om de Lichten in de Loge “PAX INIMICA MALIS” in Emmerich weer te ontsteken. Eindelijk, op 25 mei 1970, was het zo ver dat de Broederschap der Vrijmetselaren weer in Emmerich voet aan de grond had.
   
 

Op dit moment is de Loge, als oudste vereniging in Emmerich, vaste gast in het gebouw van de “Societät”. De welwillendheid en grootmoedigheid van deze Vereniging maakte het voor de Loge mogelijk de historische kelderruimte (deel van de stadspoort, stammend uit de middeleeuwen) tot een eigen Tempelruimte te maken.